Reklamace | RUMYIA COSMETICS Přeskočit

REKLAMACE

Zde máte možnost stáhnout si odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy

Zde máte možnost stáhnout si reklamační protokol. Reklamační protokol

Dokument i s fakturou přiložte ke zboží nebo pošlete na email: info@rumyia.cz

 Adresa pro zasílání reklamací a odstoupení od smlouvy:

Dextrum Fulfillment - příjem Rumyia.cz
Kirilovová 181,
739 21 Paskov,
Česka Republika

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD (ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE)

obchodní společnosti Rumia EA s.r.o. se sídlem Školská 689/20, 11000 Praha, Česká republika, IČ: 11762675, DIČ: CZ11762675 (dále jen „Prodávající“) pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese Rumyia.cz s fyzickými osobami – spotřebiteli (dále jen „Kupující“)

 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Reklamační řád. Tento Reklamační řád popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízených od Prodávajícího.
 2. Povinnost Kupujícího seznámit se. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem ještě před objednáním zboží nebo služby.
 3. Souhlas Kupujícího. Uzavřením smlouvy a převzetím zboží Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.
 4. Použitelné předpisy. Vyřizování reklamací podléhá ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba ve znění pozdějších změn a předpisů. 

 II. PODMÍNKY UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 1. Způsob uplatnění reklamace. Kupující je oprávněn reklamaci uplatnit následovně:
  Kupující reklamovaný předmět zašle Prodávajícímu včetně všech jeho součástí. Ochranné lepení víka nesmí být porušeno. Kupující přiloží k reklamovanému předmětu fakturu a reklamační dokumenty a zašle je na na adresu Prodávajícího: 

  Dextrum Fulfillment - příjem Rumyia.cz
  Kirilovová 181,
  739 21 Paskov,
  Česka Republika
 1. Kontakt pro účely reklamace. Prodávajícího lze pro účely reklamace kontaktovat také na emailu: info@rumyia.cz
 2. Kompletnost při předání. Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní. V případě, že Kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.
 3. Zaslání přepravní službou. V případě, že Kupující bude zasílat zboží Prodávajícímu přepravní službou, je povinen zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození.
 4. Součinnost Kupujícího. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost nezbytnou k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění.
 5. Okamžité oznámení vady. Vadu je třeba oznámit Prodávajícímu ihned poté, co byla zjištěna. V opačném případě může mít tato skutečnost mít za následek, že dojde k zamítnutí reklamace.
 6. Běžné opotřebení. Za vadu zboží se nepovažuje jeho běžné opotřebení.
 7. Vada způsobená Kupujícím. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující vadu sám způsobil.
 8. Potvrzení o přijetí reklamace. Prodávající Kupujícímu přijetí reklamace potvrdí.

III. ZÁRUČNÍ DOBA

 1. Lhůty k uplatnění. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vad ve lhůtě určené obecním právním předpisem, nesjedná-li s Prodávajícím lhůtu delší.

IV. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 1. Lhůta k vyřízení. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Prodávající reklamaci vyřídí nejpozději do 30 pokud se s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.
 2. Způsoby vyřízení reklamace. Reklamaci lze vyřídit následujícími způsoby:
  a)  Kupující může požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.
  b)  Kupující má právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v případě, kdy nebylo možné vadu zboží odstranit výměnou. 
 3. Potvrzení o vyřízení reklamace. Po skončení reklamačního řízení Prodávající Kupujícímu potvrdí datum a způsob vyřízení reklamace. V případě, že byla reklamace posouzena Prodávajícím jako neoprávněná, má Kupující právo na vydání písemného odůvodnění zamítnutí reklamace.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 11. 11. 2022

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

 

Váš košík

Váš košík je momentálně prázdný.
Pro pokračování v nákupu klikněte sem.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali! Ozveme se vám brzy. Děkujeme za přihlášení Díky! Až bude k dispozici, budeme vás informovat! Maximální počet položek již byl přidán Zbývá přidat do košíku pouze jednu položku Do košíku zbývá přidat pouze [num_items] položek"